JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Går du på jagt med et, eller har du bare en seriøs interesse i luftvåbenteknik er dette stedet.
Brugeravatar
NTS
Gold Member
Gold Member
Indlæg: 690
Tilmeldt: 11. maj 2005, 14:37
Interesser: Jagt og skydning
Geografisk sted: Østjylland
Has thanked: 6 times
Been thanked: 5 times

JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af NTS » 21. dec 2007, 15:56

Udkast til Bekendtgørelse om ændring ag bekendtgørelse om våben og ammunition mv.

http://borger.dk/forside/lovgivning/hoe ... 1414000079" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Udkast til

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition mv.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 449 af 9. juni 2005 om våben og ammunition mv., foretages følgende ændrin-ger:

1. Overskriften til § 1 affattes således:

”Bestemmelser vedrørende våben- og eksplosivstoflovens § 1, stk. 1, nr. 1.”

2. I § 1 indsættes som stk. 2:

”Stk. 2. Luft- og fjederbøsser med en anslagsenergi ved mundingen (E0) for den samlede haglvægt på over 10 joule (J) er omfattet af forbuddet i våben- og eksplosivstoflovens § 1, stk. 1, nr. 1. Dette gælder dog ikke paintballvåben og hardballvåben samt armbrøster og slangebøsser.

3. § 22 affattes således:

”§ 22. Udstilling af våben og ammunition mv. i museer eller hos erhvervsdrivende, der har tilladelse efter §§ 30 eller 31, skal ske i lokaler, der er godkendt hertil af politidirektøren. Bestemmelserne i § 20, stk. 2-4, finder ikke anvendelse på skydevåben og ammunition, der udstilles i de pågældende lokaler.

4. I § 27, stk. 2, ændres ”§ 1” til: ”§ 1, stk. 1”.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den … 2008.

§ 3

Stk. 1. Personer, der ved denne bekendtgørelses ikrafttræden er i besiddelse af luft- og fjederbøsser med en anslagsenergi ved mundingen (E0) for den samlede haglvægt på over 10 joule (J), har ret til fortsat at besidde disse våben, hvis besiddelsen anmeldes til politiet senest 1 år efter denne bekendt-gørelses ikrafttræden.
Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 skal ske på en særlig blanket, der udfærdiges af Rigspolitiet.
Stk. 3. Anmelderen får af politiet udleveret en kvittering for anmeldelsen, der skal opbevares sam-men med våbnet og på forlangende forevises for politiet.

§ 4

Museer og erhvervsdrivende med tilladelse efter våbenbekendtgørelsens §§ 30 eller 31, der ved denne bekendtgørelses ikrafttræden opbevarer ikke udstillede skydevåben og ammunition i lokaler, som er godkendt hertil af politiet, har ret til at fortsætte opbevaringen, uanset om bestemmelserne i våbenbekendtgørelsens § 20, stk. 2-4, ikke er opfyldt, så længe godkendelsen er gyldig, dog højst i 5 år fra denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Justitsministeriet, den

Lene Espersen
/Anette Arnsted
10J venner :,.>(/
"Tolerance and apathy are the last virtues of a dying society."

Brugeravatar
BackpackM
This member is
This member is
Indlæg: 466
Tilmeldt: 10. nov 2007, 15:42
Interesser: Løb, HF-radio, min familie
Geografisk sted: Hillerød
Has thanked: 1 time
Been thanked: 7 times

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af BackpackM » 21. dec 2007, 17:25

Det synes jeg godt nok var lige stramt nok..... Havde da som minimum håbet på en effektgrænse omkring den britiske, nemlig 16J (12 fodpund).

Så er det da vist snart, at der skal hamstres..... :puke:

Michael ¤\/

Tikka T3 Lite 6,5x55, S&L Superdome44
Krico 22LR semi
Husqvarna 300 o/u
Air Arms TX200 (LR edition)
HW97kt (LR edition, MK II)

Brugeravatar
HePe
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 2355
Tilmeldt: 13. feb 2004, 11:09
Interesser: våben- og jagtlovgivningen
Geografisk sted: Hovedstaden
Has thanked: 60 times
Been thanked: 85 times

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af HePe » 21. dec 2007, 17:51

BackpackM skrev:Så er det da vist snart, at der skal hamstres.....
Her bør du måske nok lige læse JM's høringsbrev, som forklarer hvad ændringerne kommer til at betyde...
JM's høringsbrev om udkast til ændring af våbenbekendtgørelsen og våbencirkulæret vedrørende luft- og fjederbøsser og opbevaring af våben i museer og hos våbenhandlere mv skrev:Vedlagt fremsendes et udkast til bekendtgørelse om ændring af våbenbekendtgørelsen og cirkulære om ændring af våbencirkulæret.

Formålet med ændringerne er at skærpe reglerne for særligt kraftige luft- og fjedervåben, så de sidestilles med egentlige skydevåben. Udkastet indeholder endvidere en justering af reglerne om museers og erhvervsdrivendes opbevaring af våben mv.

Udkastet til ændringsbekendtgørelse indebærer, at luft- og fjedervåben med en anslagsenergi ved mundingen (E0) for den samlede haglvægt på over 10 joule (J) omfattes af forbuddet i våben- og eksplosivstoflovens § 1, stk. 1, nr. 1. De pågældende våben kan således fremover hverken erhverves, besiddes, bæres eller anvendes uden tilladelse fra politiet.

Personer, der ved ændringsbekendtgørelsens ikrafttræden er i besiddelse af de pågældende våben har dog i henhold til udkastet ret til fortsat at besidde disse, hvis besiddelsen anmeldes til politiet senest 1 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Våbnene kan imidlertid hverken bæres eller anvendes uden tilladelse fra politiet.

Endelig indeholder udkastet til ændringsbekendtgørelse en ændring af våbenbekendtgørelsens § 22, som betyder at kun udstillede våben i museer eller hos våbenhandlere mv. er undtaget fra kravene i § 20, stk. 2-4. Enhver anden opbevaring af våben i museer og hos våbenhandlere mv. (f.eks. våben på lager) skal herefter opfylde kravene i § 20, stk. 2-4, medmindre politiet meddeler dispensation efter § 20, stk. 7.

Personer, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden opbevarer våben mv. i lokaler, som er godkendt af politiet, har dog ret til fortsat at opbevare våben mv. i de pågældende lokaler, så længe godkendelsen er gyldig, uanset om kravene i § 20, stk. 2-4, ikke er opfyldt, dog højst i 5 år fra ændringsbekendtgørelsens ikrafttræden.

Udkastet til ændring af våbencirkulæret indeholder visse ændringer, som dels har redaktionel karakter, dels udgør konsekvensændringer som følge af ovennævnte ændringer af våbenbekendtgørelsen.

Justitsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastene senest den 21. januar 2008.

Til orientering vedhæftes fortegnelse over de myndigheder, organisationer mv., der høres over udkastet.

Brugeravatar
HePe
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 2355
Tilmeldt: 13. feb 2004, 11:09
Interesser: våben- og jagtlovgivningen
Geografisk sted: Hovedstaden
Has thanked: 60 times
Been thanked: 85 times

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af HePe » 21. dec 2007, 17:58

NTS skrev:10J venner :,.>(/
Mere præcis over 10 J.

Brugeravatar
Sort
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 7580
Tilmeldt: 18. jul 2006, 23:22
Interesser: Kværulanteri og luftvåben
Geografisk sted: Aalborg Ø
Has thanked: 28 times
Been thanked: 450 times

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af Sort » 21. dec 2007, 18:18

kan et luftvåben der overholder jagtlovens krav til regulering overhovedet anskaffes hvis det her bras bliver til noget? (200m/s .22 eller større)

Kan mit jagttegn så betragtes som "tilladelse fra politiet" til at anvende min luftriffel? (regulering, indskydning og feltskydning)

Når våbene nu betragtes som skydevåben, ophører de mærkelige regler for skydebaner mht kalibrer osv så?

Trods gentagne henvendelser har JM ignoreret mig, jeg vil naturligvis skrive noget indsigelses værk også til det her forslag, men det bærer sgu lidt henimod at jeg må flytte til norge på sigt.
Kommunisme kan slå dit ufødte barn ihjel!

Brugeravatar
HePe
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 2355
Tilmeldt: 13. feb 2004, 11:09
Interesser: våben- og jagtlovgivningen
Geografisk sted: Hovedstaden
Has thanked: 60 times
Been thanked: 85 times

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af HePe » 21. dec 2007, 18:24

Sort skrev:kan et luftvåben der overholder jagtlovens krav til regulering overhovedet anskaffes hvis det her bras bliver til noget? (200m/s .22 eller større)
Ja! - du skal blot have en våbentilladelse til våbnet.
Sort skrev:Kan mit jagttegn så betragtes som "tilladelse fra politiet" til at anvende min luftriffel? (regulering, indskydning og feltskydning)
Nej - du skal have en våbentilladelse til våbnet.
Sort skrev:.. det bærer sgu lidt henimod at jeg må flytte til norge på sigt.
Det ville jeg ikke selv have noget imod.. Norge er da helt OK.. ;-)

Imidlertid er det ikke klart for mig (endnu), om tilladelsen bliver 5-årig eller 10-årig (eller måske begge dele), afhængig af om våbnet er et riflet "jagtvåben" eller ej.. for pistoler*) 2-årig tilladelse.. og noget tyder på, at afgiften for en våbentilladelse (pr. våben) vil blive 840 (420) kr. efter de gældende regler i våbenlovens § 6 b.

*) men pistol er vel ikke en "bøsse"?.. og er så ikke omfattet af ændringsforslaget, som det er formuleret.

Brugeravatar
Dane61
Silver Member
Silver Member
Indlæg: 211
Tilmeldt: 1. jan 2007, 13:12
Interesser: Krigshistorie
Geografisk sted: udkantsdanmark (mors)
Has thanked: 30 times
Been thanked: 27 times

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af Dane61 » 21. dec 2007, 19:07

Det er et mærkeligt land vi lever i. Et fesent luftgevær bliver sværere og dyrere at erhverve/besidde/benytte end et kraftfuldt, og langt farligere haglgevær, som kan erhverves på et jagttegn eller samlertilladelse. Gad vide hvor mange af de luftgeværer der er i omløb i dag som vil blive registreret, når det kan forventes at tilladelsen koster 800 penge ( hvis man overhovedet kan få tilladelsen, uden et jagttegn).
Ineptocracy (in-ep-toc'-Ra-cy) - a system of government where the least capable to lead are elected by the least capable of producing.

Socialism is the Philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy. Its inherent virtue is the equal sharing of misery

Brugeravatar
kt8
Banned
Banned
Indlæg: 670
Tilmeldt: 16. maj 2005, 19:09
Geografisk sted: NordJylland

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af kt8 » 21. dec 2007, 19:31

10Joule..jeg tror jeg kan blæse en grønært op på 10Joule med et pusterør ::-;<

OK..Det er lige nøjagtig 200m/s med et 4.5mm hagl der vejer 0,5gram..dvs at AK-B3 modellen undgår loven med dens 199m/s :eek:

I 5,5mm ligger grænsen derimod på ca.140m/s med et hagl der vejer 1gram. :puke:

Det er de færreste luftpistoler der kommer i nærheden af 10J. og de må vel derfor være undtaget forbuddet, men Lene bliver jo nok bange ved synet af dem, så man ved ikke hvad hun finder på :;>-

Derimod vil alle ejere af gamo luftvåben komme i klemme, gamo er nok det mest udbredte luftgevær blandt Hr og fru danmark hvad mon de siger til 840kr pr våben :mrgreen:

Det er til grin hvis det kommer til at koste penge, det tror jeg nu heller ikke det gør, når man kan få registreret sit jagtgevær gratis.

Hvis det kommer til at koste penge, sælger jeg mit kraftige luftgevær og køber en salonriffel, så kan jeg nemlig sende mere bly ud over byen når jeg skyder råger, måske endda ramme nogle med nedfaldskugler <->
Senest rettet af kt8 21. dec 2007, 20:04, rettet i alt 1 gang.
"This is my BOOMSTICK"

Brugeravatar
kt8
Banned
Banned
Indlæg: 670
Tilmeldt: 16. maj 2005, 19:09
Geografisk sted: NordJylland

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af kt8 » 21. dec 2007, 19:49

Faldt over den her
Dette gælder dog ikke paintballvåben og hardballvåben samt armbrøster og slangebøsser.
Troede ikke armbrøster og slangebøsser var lovlige, men man lærer jo noget nyt hver dag ;-)
"This is my BOOMSTICK"

Brugeravatar
PTBN
Silver Member
Silver Member
Indlæg: 494
Tilmeldt: 22. dec 2005, 13:27
Geografisk sted: Danmark
Been thanked: 6 times

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af PTBN » 21. dec 2007, 21:02

Jamen så må vi jo bare op og registrere vores våben efter nytår.... Hmm... skal vist lige have købt en ekstra luftbøsse?
Men helt ærligt Lene... 10 Joule.... så er det da mere farligt at kaste med dem.... ::-;< Men der kommer vel også en regel om at de hører ind under slagvåben osv...
Mvh. PTBN

Brugeravatar
HePe
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 2355
Tilmeldt: 13. feb 2004, 11:09
Interesser: våben- og jagtlovgivningen
Geografisk sted: Hovedstaden
Has thanked: 60 times
Been thanked: 85 times

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af HePe » 21. dec 2007, 21:22

kt8 skrev:Derimod vil alle ejere af gamo luftvåben komme i klemme, gamo er nok det mest udbredte luftgevær blandt Hr og fru danmark hvad mon de siger til 840kr pr våben :mrgreen:
Hvis de bliver afgiftspligtige, så er reglen den første til fuld afgift (840 kr.), og de efterfølgende til halv afgift (420 kr.).. så længe man har én til fuld afgift.

Brugeravatar
HePe
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 2355
Tilmeldt: 13. feb 2004, 11:09
Interesser: våben- og jagtlovgivningen
Geografisk sted: Hovedstaden
Has thanked: 60 times
Been thanked: 85 times

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af HePe » 21. dec 2007, 21:36

kt8 skrev:Faldt over den her
Dette gælder dog ikke paintballvåben og hardballvåben samt armbrøster og slangebøsser.
Troede ikke armbrøster og slangebøsser var lovlige, men man lærer jo noget nyt hver dag ;-)
Det kan godt misforstås.. men det skal forstås sådan, at de ikke omfattes af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, fordi de (allerede) er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 6.. så de kræver fortsat tilladelse for at være lovlige.

Brugeravatar
kt8
Banned
Banned
Indlæg: 670
Tilmeldt: 16. maj 2005, 19:09
Geografisk sted: NordJylland

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af kt8 » 21. dec 2007, 21:47

Hvad med de X-antal 1000 luftbøsser der står hos folk uden jagttegn osv. >>_:
"This is my BOOMSTICK"

Brugeravatar
HePe
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 2355
Tilmeldt: 13. feb 2004, 11:09
Interesser: våben- og jagtlovgivningen
Geografisk sted: Hovedstaden
Has thanked: 60 times
Been thanked: 85 times

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af HePe » 21. dec 2007, 21:51

Hvad er den mindste joule værdi over 10.. >>_: :;>-

Brugeravatar
Fast Fumble
Moderator
Moderator
Indlæg: 7242
Tilmeldt: 13. feb 2004, 08:52
Interesser: Pistoler, IPSC, motorsport
Geografisk sted: Nordjylland
Geografisk sted: Aalborg
Has thanked: 232 times
Been thanked: 690 times
Kontakt:

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af Fast Fumble » 21. dec 2007, 21:52

kt8 skrev:Hvad med de X-antal 1000 luftbøsser der står hos folk uden jagttegn osv. >>_:
Det er da ret klart formuleret: Forudsat de bliver meddelt politiet, kan man fortsat have dem, man kan bare ikke bære dem eller bruge dem.
Mvh.
Fast Fumble

Brugeravatar
PTBN
Silver Member
Silver Member
Indlæg: 494
Tilmeldt: 22. dec 2005, 13:27
Geografisk sted: Danmark
Been thanked: 6 times

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af PTBN » 21. dec 2007, 21:59

Og hvad så når man har fået registreret sit luftvåben og gerne vil købe en mere senere på året i fuldpower version? Vil de så nægte folk det, medmindre at de folk har jagttegn? Hmm...tror vist at de skal komme med ind i kampen, og få en sagkyndig til at kigge på det. For det lader ikke til at det er særligt gennemtænkt for den alm dansker..
Os som i forvejen har enten jagttegn eller våbentilladelser/bæretilladelser til geværer/rifler/pistoler m.m. er det jo nok ikke det store problem.. men hvad med Hr. Ole Olesen, der gerne vil købe et kraftigt luftgevær til at bruge ude på skydebanen med os andre..? 10 joule kommer han sgu ikke langt med.
Mvh. PTBN

Brugeravatar
NTS
Gold Member
Gold Member
Indlæg: 690
Tilmeldt: 11. maj 2005, 14:37
Interesser: Jagt og skydning
Geografisk sted: Østjylland
Has thanked: 6 times
Been thanked: 5 times

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af NTS » 21. dec 2007, 22:00

Pistolskytte skrev:
kt8 skrev:Hvad med de X-antal 1000 luftbøsser der står hos folk uden jagttegn osv. >>_:
Det er da ret klart formuleret: Forudsat de bliver meddelt politiet, kan man fortsat have dem, man kan bare ikke bære dem eller bruge dem.
Men der står også :
De pågældende våben kan således fremover hverken erhverves, besiddes, bæres eller anvendes uden tilladelse fra politiet.
Det må betyde at man indenfor det år som man har til at registrere våbnene, ikke må bruge dem før de er registreret ...
"Tolerance and apathy are the last virtues of a dying society."

Brugeravatar
PTBN
Silver Member
Silver Member
Indlæg: 494
Tilmeldt: 22. dec 2005, 13:27
Geografisk sted: Danmark
Been thanked: 6 times

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af PTBN » 21. dec 2007, 22:01

kt8 skrev:Hvad med de X-antal 1000 luftbøsser der står hos folk uden jagttegn osv. >>_:
De skal jo "bare" registreres hos sheriffen. Om det så bliver gratis, eller der kommer en afgift på X antal kroner på, er jo uvist.
Mvh. PTBN

Brugeravatar
PTBN
Silver Member
Silver Member
Indlæg: 494
Tilmeldt: 22. dec 2005, 13:27
Geografisk sted: Danmark
Been thanked: 6 times

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af PTBN » 21. dec 2007, 22:03

NTS skrev:
Pistolskytte skrev:
kt8 skrev:Hvad med de X-antal 1000 luftbøsser der står hos folk uden jagttegn osv. >>_:
Det er da ret klart formuleret: Forudsat de bliver meddelt politiet, kan man fortsat have dem, man kan bare ikke bære dem eller bruge dem.
Men der står også :
De pågældende våben kan således fremover hverken erhverves, besiddes, bæres eller anvendes uden tilladelse fra politiet.
Det må betyde at man indenfor det år som man har til at registrere våbnene, ikke må bruge dem før de er registreret ...
Umiddelbart ja. Men det er vel for at få dem registreret så hurtigt som muligt.... (de får godt nok travlt på våbenkontoret ::-;< )
Mvh. PTBN

Brugeravatar
HePe
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 2355
Tilmeldt: 13. feb 2004, 11:09
Interesser: våben- og jagtlovgivningen
Geografisk sted: Hovedstaden
Has thanked: 60 times
Been thanked: 85 times

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af HePe » 21. dec 2007, 22:12

PTBN skrev:Og hvad så når man har fået registreret sit luftvåben og gerne vil købe en mere senere på året i fuldpower version? Vil de så nægte folk det, medmindre at de folk har jagttegn? Hmm...tror vist at de skal komme med ind i kampen, og få en sagkyndig til at kigge på det. For det lader ikke til at det er særligt gennemtænkt for den alm dansker..
Man kunne også sige, at der nu "endelig" er et område, hvor man tilsyneladende ikke har tænkt på, hvad våbnets anvendelse skal være.. og er det ikke også sådan i dag?

Brugeravatar
HePe
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 2355
Tilmeldt: 13. feb 2004, 11:09
Interesser: våben- og jagtlovgivningen
Geografisk sted: Hovedstaden
Has thanked: 60 times
Been thanked: 85 times

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af HePe » 21. dec 2007, 22:16

NTS skrev:
Pistolskytte skrev:
kt8 skrev:Hvad med de X-antal 1000 luftbøsser der står hos folk uden jagttegn osv. >>_:
Det er da ret klart formuleret: Forudsat de bliver meddelt politiet, kan man fortsat have dem, man kan bare ikke bære dem eller bruge dem.
Men der står også :
De pågældende våben kan således fremover hverken erhverves, besiddes, bæres eller anvendes uden tilladelse fra politiet.
Det må betyde at man indenfor det år som man har til at registrere våbnene, ikke må bruge dem før de er registreret ...
Man må jo gøre op med sig selv, om man kun vil besidde våbnet, eller om vil bære/bruge våbnet. Hvis man kun vil besidde våbnet (uden at bruge det), skal man anmelde det. Hvis man vil bære/bruge våbnet, kan man lige så godt med det samme få en tilladelse til våbnet.

Brugeravatar
HePe
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 2355
Tilmeldt: 13. feb 2004, 11:09
Interesser: våben- og jagtlovgivningen
Geografisk sted: Hovedstaden
Has thanked: 60 times
Been thanked: 85 times

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af HePe » 21. dec 2007, 22:18

PTBN skrev:
kt8 skrev:Hvad med de X-antal 1000 luftbøsser der står hos folk uden jagttegn osv. >>_:
De skal jo "bare" registreres hos sheriffen. Om det så bliver gratis, eller der kommer en afgift på X antal kroner på, er jo uvist.
Det er (bliver) gratis at anmelde besiddelse af våbnene.

Brugeravatar
Armand
Silver Member
Silver Member
Indlæg: 462
Tilmeldt: 16. aug 2005, 19:19
Interesser: Konkurrenceskydning, jagt
Geografisk sted: Amager
Has thanked: 9 times
Been thanked: 3 times

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af Armand » 21. dec 2007, 22:28

Så... Det bliver ulovligt med hygge-skydning i baghaven, eller?

Hvorfor er det egentlig lige, at de ønsker at indføre sådanne regler? Jeg mindes ikke at have hørt noget om, at luftvåben har været brugt til hverken røverier eller mord...

(Kan godt være det er mig som er dum og/eller blind, men jeg synes ikke jeg kan finde svar på dette nogen steder i tråden)
Dem som peger med følelserne har altid mest ret.

Brugeravatar
PTBN
Silver Member
Silver Member
Indlæg: 494
Tilmeldt: 22. dec 2005, 13:27
Geografisk sted: Danmark
Been thanked: 6 times

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af PTBN » 21. dec 2007, 23:02

Armand skrev:Så... Det bliver ulovligt med hygge-skydning i baghaven, eller?

Hvorfor er det egentlig lige, at de ønsker at indføre sådanne regler? Jeg mindes ikke at have hørt noget om, at luftvåben har været brugt til hverken røverier eller mord...

(Kan godt være det er mig som er dum og/eller blind, men jeg synes ikke jeg kan finde svar på dette nogen steder i tråden)
Det har såmænd været i div medier i længere tid...
På TV var der en alternativ begavet person, der opfordrede til at købe disse kraftige luftvåben, da de kunne købes uden tilladelse osv, samt gav en "demonstration" af hvor kraftige de er (klaphat!)
Der er blevet skudt på busser og lign. med kraftige luftvåben osv.
Det fik Lene op af stolen!
Mvh. PTBN

Brugeravatar
Armand
Silver Member
Silver Member
Indlæg: 462
Tilmeldt: 16. aug 2005, 19:19
Interesser: Konkurrenceskydning, jagt
Geografisk sted: Amager
Has thanked: 9 times
Been thanked: 3 times

Re: JM - Udkast til nye regler for luftvåben ...

Indlæg af Armand » 21. dec 2007, 23:05

PTBN skrev:
Armand skrev:Så... Det bliver ulovligt med hygge-skydning i baghaven, eller?

Hvorfor er det egentlig lige, at de ønsker at indføre sådanne regler? Jeg mindes ikke at have hørt noget om, at luftvåben har været brugt til hverken røverier eller mord...

(Kan godt være det er mig som er dum og/eller blind, men jeg synes ikke jeg kan finde svar på dette nogen steder i tråden)
Det har såmænd været i div medier i længere tid...
På TV var der en alternativ begavet person, der opfordrede til at købe disse kraftige luftvåben, da de kunne købes uden tilladelse osv, samt gav en "demonstration" af hvor kraftige de er (klaphat!)
Der er blevet skudt på busser og lign. med kraftige luftvåben osv.
Det fik Lene op af stolen!
God, what an ass! :evil:

(sorry for off topic)
Dem som peger med følelserne har altid mest ret.

Besvar