Side 3 af 3

Re: Er en Glock-17 i 4,5mm lovlig hvis den bliver drevet af CO2?

: 12. jun 2019, 14:27
af Cp-Medic
FriLuft skrev:
12. jun 2019, 14:08
Til CP-Medic.

Jeg har tidligere bedt dig om at...:
”...præcisere konkret med henvisning eller vedhæftet dokument, hvilke regler, som du mener, at politiet har opstillet for brug af hardball våben, tak.”
Det har du desværre fortsat ikke gjort.

Derudover fremsætter du nu nye meget firkantede udsagn om kaliberen på hardballvåben, som jeg derfor vil bede dig om at redegøre for det lovgivningmæssige grundlag for...

Som anført i redegørelsen, fastlår loven, at luftvåben i kaliber .357 kræver registrering, mens luftvåben i kaliber .177 ikke gør det.
At forsøge at lægge mig i munden, at jeg skulle mene noget andet, er pænt sagt usagligt og afsporende for en saglig debat.

Jeg ser frem til dokumentation for din -indtil da- holdning til kaliberen på hardballvåben.
jeg har såmænd ikke noget dokumentation men efter din logik kræver et 357 luftvåben ikke registrering hvis man har plast ammunition til det i stedet for metal da det så er et hardball våben. det er jo ikke at lægge ord i munden på dig. hvis du vitterligt mener at du bare kan købe co2 våben på den måde så gør det men det er naivt og det kommer til at gå galt. igen efter din teori kan 800.000 ejere af 5.5 våben bare skille sig af med haglene pg købe plastkugler, derved skulle de så have konverteret deres luftvåben til hardball. come on, der er ikke en fast definition på luftvåben vs hardballvåben og den kan derfor ikke findes på skrift men udtrykket "lovens formål" gør at man godt. må tænke selv.

Re: Er en Glock-17 i 4,5mm lovlig hvis den bliver drevet af CO2?

: 12. jun 2019, 14:51
af FriLuft
Som du vil kunne sætte dig ind i, så var mit udgangspunkt en gennemgang af våbenloven og den tilhørende bekendtgørelses bestemmelser om luftvåben, uanset luftart.
Årsagen er, at det er det grundlag, som myndighederne kan og skal handle indenfor, og som en domstol i værste fald skal træffe en afgørelse på grundlag af, evt. sammen med forarbejderne til loven og eventuelle relevante retsafgørelser.

Du skriver, at 6 mm. og 8 mm. hardballvåben er tilladte.
Det er derfor svært at forstå, at du ikke lader til at mene, at f.eks. CO2-drevne våben, der kan skyde 7 mm, 9. mm eller for den sags skyld 4,5 mm. plastickugler skulle være det.
At du samtidigt erkender, at du ikke har nogen dokumentation for dit synspunkt taler for sig selv og inviterer ikke til yderligere kommentarer.

Re: Er en Glock-17 i 4,5mm lovlig hvis den bliver drevet af CO2?

: 12. jun 2019, 15:27
af Fast Fumble
FriLuft skrev:
12. jun 2019, 14:10
Nogle gange kan man jo blive så selvoptaget. at man glemmer at lytte til andre.
Så stopper du!
Den tone tolereres ikke på NVF. At du ikke formår at læse de argumenter andre debattører fremfører, det er helt dit eget problem, men personangreb tolereres ikke her på NVF, og vil naturligvis - for dig som for alle andre - medføre en konsekvens.

KUN saglig debat, tak, ikke flere personangreb.

Re: Er en Glock-17 i 4,5mm lovlig hvis den bliver drevet af CO2?

: 12. jun 2019, 15:50
af Refraktorius
FriLuft skrev:
12. jun 2019, 14:10
Som kommentar til "Refraktorius".

Det kan næppe karakteriseres som upersonligt at bruge udtryk som ”tilfældige bruger”s og ”ballistiske filosoffer”s ”retsfilosofiske overbevisning og teorier”, ligesom det er usagligt at karakterisere dokumentationen af den nugældende lovgivning og dens baggrund som ”postulater” uden samtidigt selv at fremsætte hverken fakta eller modargumenter, der bygger på loven og bekendtgørelsen.
....
Du har ikke leveret andet end postulater, baseret på, hvordan du mener loven skal læses.

Myndighederne læser og forvalter loven anderledes, og det betyder, at indtil der er en afgørelse som siger noget andet, så har du ikke ret.

At skrive meget lange svar og finde på kreative titler, gør heller ikke, at du har ret.Du er stadig en "tilfældig bruger" hvis retsfilosofi (og her tænker jeg ikke på den akademiske disciplin af samme navn) udelukkende står for din egen regning, og som det på det stærkeste må advares mod, at andre tager for gode varer.

Når du har et svar fra JM eller en domstolsafgørelse der siger noget andet, så kan du tages alvorligt.

Re: Er en Glock-17 i 4,5mm lovlig hvis den bliver drevet af CO2?

: 12. jun 2019, 16:28
af FriLuft
Til ”Refraktorius":
Dit udsagn om, at jeg med min gennemgang af lov og bekendtgørelse ikke har leveret andet end postulater, baseret på, hvordan jeg mener, at loven skal læses, kan jo være sandt eller falsk, men det bliver uundgåeligt sat i kontrast af dit helt udokumenterede postulat om, at ”...myndighederne læser og forvalter loven anderledes”.

Virkeligheden er, at myndighederne tilsyneladende end ikke kan blive enige med sig selv og delvist også lader til at hænge fast i den udgave af loven, som var gældende frem til 1995 samt, at du ikke på noget punkt har argumenteret sagligt imod den gennemgang af den nugældende lov og konsekvenserne heraf, som jeg har fremlagt og, at du på den baggrund i mindst lige så høj grad som undertegnede stadig er... ”en "tilfældig bruger" hvis retsfilosofi udelukkende står for din egen regning, og som det på det stærkeste må advares mod, at andre tager for gode varer.”

Indtil du går ind i en saglig diskussion uden at gribe til nedsættende udtryk som f.eks. ”tilfældig bruger”, ”ballistiske filosoffer”, ”retsfilosofiske overbevisning og teorier”, så umuliggør du en saglig debat, da du forsøger at afvise indholdet ved at kategorisere medlemmer, der fremlægger loven og efterspørger saglighed i tolkningen af denne, som ”tilfældige brugere”, mens du, som tydeligvis både forstår loven og ved, hvordan myndighederne udlægger den, åbenbart ikke er så tilfældig.
Det er da i den grad svært at tage alvorligt.

Til Fast Fumble:
Måske gælder det ikke for administratorer, men ellers var en god saglig debat også det, som jeg havde håbet på.

Re: Er en Glock-17 i 4,5mm lovlig hvis den bliver drevet af CO2?

: 12. jun 2019, 16:30
af Timber
Refraktorius skrev:
12. jun 2019, 15:50
Når du har et svar fra JM eller en domstolsafgørelse der siger noget andet, så kan du tages alvorligt.
Blot til info... Jeg har skrevet og forespurgt JM om problemstillingen, Så der skulle gerne dukke noget svar op på et tidspunkt. Når der gør det, poster jeg det naturligvis her, og så bør der komme styr på sagerne..Må så tilstå jeg ikke er videre optimistisk, hvad svaret bliver..

Re: Er en Glock-17 i 4,5mm lovlig hvis den bliver drevet af CO2?

: 12. jun 2019, 16:34
af Prestone
Nu blev jeg lidt forvirret, ligger der en klar definition af kaliber på hardball eller ej ? Jeg kan som sagt ikke finde den.

En stor del af hardball og 4.5mm co2 håndvåben er identiske på nær løb og magasin, de er endda produceret på samme fabrik.

Re: Er en Glock-17 i 4,5mm lovlig hvis den bliver drevet af CO2?

: 12. jun 2019, 16:35
af FriLuft
Godt gået.
Spørgsmålets indhold og formulering er jo imidlertid helt afgørende for at forstå et eventuelt svar, og jeg vil derfor venligst bede dig om at offentliggøre dit spørgsmål her.

Re: Er en Glock-17 i 4,5mm lovlig hvis den bliver drevet af CO2?

: 12. jun 2019, 16:47
af Timber
FriLuft skrev:
12. jun 2019, 16:35
Godt gået.
Spørgsmålets indhold og formulering er jo imidlertid helt afgørende for at forstå et eventuelt svar, og jeg vil derfor venligst bede dig om at offentliggøre dit spørgsmål her.
Jeg har blot spurgt om et co2-drevet 4,5mm "luftvåben" er tilladelseskrævende.. Og citeret dine paragrafer.

Re: Er en Glock-17 i 4,5mm lovlig hvis den bliver drevet af CO2?

: 12. jun 2019, 16:58
af FriLuft
Tak for det.
Kan du ikke lige indkopiere den konkrete ordlyd i sin helhed, tak?

Re: Er en Glock-17 i 4,5mm lovlig hvis den bliver drevet af CO2?

: 12. jun 2019, 17:03
af Timber
FriLuft skrev:
12. jun 2019, 16:58
Tak for det.
Kan du ikke lige indkopiere den konkrete ordlyd i sin helhed, tak?
Vil du da læse korrektur?? :fun:

Edit.. Det er stort set mit spørgsmål, det jeg allerede har skrevet i forgående indlæg..

Re: Er en Glock-17 i 4,5mm lovlig hvis den bliver drevet af CO2?

: 12. jun 2019, 17:06
af Cp-Medic
jeg prøver lige en sidste gang for frilufts skyld. der er ikke en nedskreven definition af airsoftvåbens kaliber men nu har jeg været i det miljø i 25 år og det er 6mm plast man skyder med. indtil for nogle år siden kunne man også købe 8mm. det er helt fint at du skriver lange trættende indlæg og kræver paragraffer der ikke findes og definitioner der ikke er nedskrevet men det ændrer ikke på at et luftvåben i lægmands forstand ikke bliver et airsoftvåben af at man skifter ammoen ud med plastickugler. det er ved at være trættende med din insisteren og talen mod bedre vidende i en sag der for længe siden er blevet lukket og hvor det er almen kendt at 4,5mm co2 kræver skv tilladelse. det ændrer sig ikke af at du ønsker det hårdt

Re: Er en Glock-17 i 4,5mm lovlig hvis den bliver drevet af CO2?

: 12. jun 2019, 17:07
af Refraktorius
FriLuft skrev:
12. jun 2019, 16:28
....en masse...
Jeg kan kun forholde mig til hvordan loven tolkes og forvaltes af myndighederne.
Der mangler ikke eksempler, heller ikke i tråde på NVF.

Jeg kan så konstatere, at du mener det er “forkert”.
Det står dig frit for at synes, men indtil en domsafsigelse eller udtalelse fra JM siger noget andet, så er det dig, der tager fejl.

Timber har gjort det utroligt fornuftige, at stille JM spørgsmålet, og det respekterer jeg ham dybt for.


Når svaret kommer, vil du så acceptere det, eller vil du bare gentage dine argumenter endnu en gang?

Re: Er en Glock-17 i 4,5mm lovlig hvis den bliver drevet af CO2?

: 12. jun 2019, 17:12
af Cp-Medic
nu gik jeg på Wikipedia og da der jo ikke er en officiel definition står det dig frit at latterliggøre den kilde. der er lidt fra både wiki dk og wiki com

Re: Er en Glock-17 i 4,5mm lovlig hvis den bliver drevet af CO2?

: 12. jun 2019, 17:13
af Cp-Medic
og her er fra Justitsministeriet en skrivelse fra rigspolitichefen der definerer airsoft, sjovt nok igen 6mm.

Re: Er en Glock-17 i 4,5mm lovlig hvis den bliver drevet af CO2?

: 12. jun 2019, 17:15
af FriLuft
Til Timber.
Korrektur har jeg fuld tillid til, at du har styr på...:o)
Derimod er det, som nævnt, afgørende for, at andre kan forstå et svar, at de også kan se spørgsmålet i sin helhed.
Særligt i et spørgsmål som det her, kan nuancerne og detaljerne være af stor betydning.
Og det er vel trods meningen, at vi skal kunne bruge svaret...:o)
Kan du derfor ikke lige kopiere ordlyden af spørgsmålet i sin helhed, please...:o)

Re: Er en Glock-17 i 4,5mm lovlig hvis den bliver drevet af CO2?

: 12. jun 2019, 17:16
af Cp-Medic
er det tilfredstillende? hvis ikke må man formode at du ikke kan tilfredsstilles af fakta men kun dine egne fantasifulde forsøg på at ændre både fakta og den gængse konsensus blandt folk om hvad et hardballvåben er

Re: Er en Glock-17 i 4,5mm lovlig hvis den bliver drevet af CO2?

: 12. jun 2019, 17:29
af Timber
FriLuft skrev:
12. jun 2019, 17:15
Til Timber.
Korrektur har jeg fuld tillid til, at du har styr på...:o)
Derimod er det, som nævnt, afgørende for, at andre kan forstå et svar, at de også kan se spørgsmålet i sin helhed.
Særligt i et spørgsmål som det her, kan nuancerne og detaljerne være af stor betydning.
Og det er vel trods meningen, at vi skal kunne bruge svaret...:o)
Kan du derfor ikke lige kopiere ordlyden af spørgsmålet i sin helhed, please...:o)
Når svaret kommer, skal jeg nok poste det hele.. Hvis du så mener jeg har spurgt forkert, så JM har misforstået det, så må du jo selv formulere noget bedre.. :smile:

Re: Er en Glock-17 i 4,5mm lovlig hvis den bliver drevet af CO2?

: 12. jun 2019, 17:32
af Rigsby
Refraktorius skrev:
12. jun 2019, 17:07
FriLuft skrev:
12. jun 2019, 16:28
....en masse...
Jeg kan kun forholde mig til hvordan loven tolkes og forvaltes af myndighederne.
Der mangler ikke eksempler, heller ikke i tråde på NVF.

Jeg kan så konstatere, at du mener det er “forkert”.
Det står dig frit for at synes, men indtil en domsafsigelse eller udtalelse fra JM siger noget andet, så er det dig, der tager fejl.

Timber har gjort det utroligt fornuftige, at stille JM spørgsmålet, og det respekterer jeg ham dybt for.


Når svaret kommer, vil du så acceptere det, eller vil du bare gentage dine argumenter endnu en gang?
Jeg havde egentligt besluttet ikke at tage mere del i dette cirkus, men dine sidste indlæg fik mig alligevel til at komme med dette indlæg.

At skrive at "Friluft" har været diskuteret i moderatorgruppen er i min optik ganske uanstændigt, da det kun tjener et formål, nemlig at "Shame" ham og hænge ham ud til tørre i alles påsyn, kun for at styrke din egen position og meningsbekræftelse, du skulle skamme dig!

Din påstand om at du kun forholder dig til hvordan loven tolkes og forvaltes er i virkeligheden ikke hvad du gør, du forholder dig til hvordan du opfatter at den skal tolkes og forvaltes, og når nogen så siger dig imod så forholder du dig mest til dit eget ego, det burde du også skamme dig over!

Når svaret fra JM kommer, vil du så acceptere det, eller vil du bare gentage dine argumenter endnu en gang?

Sidst men ikke mindst, så kunne jeg godt tænke mig at høre en samlet holdning fra moderatorgruppen omkring din opførsel her på fora, det kunne være interessant.........for så vidt som jeg hører fra andre så har de fået advarsler eller er blevet udelukket for mindre eller det samme som du præsterer lige for tiden.

Re: Er en Glock-17 i 4,5mm lovlig hvis den bliver drevet af CO2?

: 12. jun 2019, 18:04
af Prestone
Cp-Medic skrev:
12. jun 2019, 17:13
og her er fra Justitsministeriet en skrivelse fra rigspolitichefen der definerer airsoft, sjovt nok igen 6mm.

Tak, og hold da op, skal det læses som at alle 8mm hardball våben nu er forbudt, og ligeså alle kugler over 0.2g.

Så har jeg da godt nok lige fået et stort problem!

Re: Er en Glock-17 i 4,5mm lovlig hvis den bliver drevet af CO2?

: 12. jun 2019, 18:07
af Elbæk
Vi lukker lige tråden indtil der er svar fra JM. Jeg kan ikke se hvordan denne tråd på nogen måde kan udvikle sig i nogen, mere konstruktiv, retning før omtalte svar foreligger.

Timber; send mig en PM når svaret kommer, så åbner jeg tråden igen.

Ventetiden kan passende anvendes til at få lidt ro på gemytterne - endog måske også til lidt selvreflektion.