Justering af parallakse og AO

Her kan du stille spørgsmål eller give gode råd om kikkerter, sigtemidler, Kamera & andet hardware.
Besvar
Brugeravatar
The Dane
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 1930
Tilmeldt: 2. feb 2004, 18:46
Geografisk sted: Sjælland
Been thanked: 10 times

Justering af parallakse og AO

Indlæg af The Dane » 10. maj 2005, 21:29

Her er en artikel frit oversat af "Peder" der forklarer nøjagtig hvordan en sigtekikkert justres så den er parallaksefri og hvordan AO tromlen markeres så den passer. Han har gjort et stort stykke arbejde og det skal han have mange tak for. Det vil være til gavn for de fleste af os (lufttosser).


Vi har set instruktioner fra producenter, der leverer kikkertsigtet dårligt parallelaksejusteret, ved blot at fokusere på en hvid væg eller himmelen, indtil trådkorset er i fokus. Alle taler om at sikre sig at parallelaksefejlen bliver justeret/fjernet ordentligt, men ingen forklarer, hvordan det gøres. Dette er ikke skrevet for at forklare, hvad parallelaksefejl er. Det findes adskillige kilder på nettet, der omhandler det. Hvad denne artikel forklarer, er en procedure, der blev udviklet for at forberede, monteringen af kikkertsigter til brug på luftbøsser. Denne procedure vil gøre kikkertsigtet fri for parallelaksefejl for den individuelle, det er justeret til. Alles øjne er forskellige, så en ”universel” indstilling vil ikke virke ordentligt for alle skytter. Mere om det nedenfor.

NOTE: Denne procedure er afhængig af de visuelle cues (stikord, vink), som du modtager fra kikkertsigtet, afhængig af hvordan du behandler (eller indstiller) det. Der er en kommunikation mellem dig og teleskopet. Du giver kikkertsigtet kommandoer ved at ændre objektiv- og okular justeringen – og kikkertsigtet giver feedback-information til din hjerne via dit øje og synsnerven. Du vil ikke kunne forstå denne procedure uden den feedback fra kikkertsigtet i løbet af proceduren. Så hvis du ikke forstår, hvad der foregår, er det, fordi du ikke har lavet proceduren (godt nok) – og har fået udbytte af kikkertsigtets kommunikation med dig. Hvis du er individualist, som kender til kikkertsigter, eller tror du ved alt om kikkerter, - så er det også sandsynligt, at du mistolker proceduren og tænker, at det betyder ”dette eller hint”, i stedet for at læse, hvad der står præcist og følge det, mens du justerer sigtet ved hjælp af procedurens instruktioner. Denne procedure kan forklares i ca. fire sætninger, men der er altid problemer med folk, der mistolker i stedet for at læse det skrevne og gøre det – trin for trin.

Bemærk: Denne procedure er designet for kikkerter med ”Adjustable Objective (OA). Hvis du
prøver, at udføre den på et ”Fixed objective scope” bliver du meget forvirret. Skønt denne procedure virker på alle ”Adjustable Objective scopes,” må det erkendes, at kikkertsigter med ”lav” forstørrelse (< 18 x) ikke giver nok information tilbage til skyttens øje til denne procedure til at virke konstant, fordi skytten ikke er i stand til at se de informationer, som kikkerten giver tilbage. Denne procedurevirker bedst med teleskoper på mindst 18 x ( fortrinsvis 24 x to 36 x og derover (!), som det bruges i FT-turneringer) og som har en lille dybdeskarphed.

Et nyt kikkertsigte monteres ikke på bøssen, før det er justeret og kalibreret det ordentligt. Justering af et sigte er forklaret i ”Procedure 1”, og kalibreringen er forklaret i ”Procedure 2”. Du kan ikke foretage ”Procedure 2” korrekt, hvis ”Procedure 1” ikke er gjort korrekt.

Se bort fra producentens afstandsmarkeringer på kikkertsigtets objektiv. I løbet af ”Procedure 2” vil objektivet blive kalibreret med korrekte markeringer. Dem fra producenterne er næppe markeret korrekt. Nogle er kun markeret korrekt 1 eller 2 steder, men ikke alle. Der er kikkertsigter, som er korrekt markerede, men de er få, og der er langt imellem. Selv sigter i 10.000kr klassen der bruges til FT, er sædvanligvis markeret forkert fra producenten.


”Procedure 1”:

1) Vi har fundet frem til, at det er bedst at fokusere på 10 meter med den højeste forstørrelse Kikkerten tillader. Hvis dit kikkertsigte ikke er justeret for parallelakse-fejl ned til 10 m, så vælg 1 –5 m mere som kikkerten formodes at være i stand til at justere ned til. Hvis du har gummi øjestykke, så fjern det ved disse test. Placer kikkertsigtet i en V-blok, fastgjort på en tripod, eller på en ”sandbag”,- hvis teleskopet er monteret på bøssen, så den ikke vil bevæge sig. Brug målebånd til at anbringe målet på nøjagtig specificeret afstand fra forkanten af teleskopets objektiv. Indstil så korset står skarpt på målet. Som ”måltavle” brug f.eks. en avisside eller papir med fine linier.

2) og 3) er indledende check af teleskopets opsætning:

2) Juster parallelakse-ringen (front-objektivet eller side-wheel) indtil måltavle-papirets linier fra pkt. 1) er i fokus. Trådkorset er muligvis ikke i fokus på dette tidspunkt. (Husk, at hvis trådkorset er som mejslet til måltavlen under ”Head Bop”-bevægelsen (d.v.s. at man flytter hovedet lidt rundt, mens man stadig ser gennem okularet)- og måltavlen er i fokus, så skulle trådkorset (også) være i focus.
3) Uden at røre kikkerten (eller dets omgivelser): Se gennem okularet og flyt øjet lidt rundt i forhold til okularet (”Head Bop”). Hvis centrum af trådkorset forbliver fuldstændigt på samme sted af måltavlen, så er indstillingen af okularet korrekt – og teleskopet er fri for parallelakse-fejl, når et mål er i fokus. (Hvis det er tilfældet, så gå til Note 1 og bagefter til Procedure 2) Husk at målskiven skal være i det skarpest mulige fokus under disse tests. Hvis trådkorsets centrum flytter sig, selv det mindste,- så må du justere okularet.

Trin 4 omhandler justering af okularet:
4) Ved justeringen af okularet er det muligt at bortjustere parallelakse-fejl, som indikeres, når måltavlen er i fokus. Juster (det forreste) objektiv på kikkerten indtil trådkorsets centrum er som mejslet til målskiven. Lav ”Head Bop” for at bekræfte dette. (Målskiven og trådkorset er muligvis ikke i fokus på dette tidspunkt.) Hvis okularet har en låsering, så skal den løsnes nu. (Hvis dit okular på kikkertsigte har en ”hurtigfocuserings-ring”, skal du (dog) se bort fra det).! Juster nu okularet indtil målskiven er i fokus, - uden at røre objektiv-indstillingen (den forreste eller evt. side-wheel). Hvis okularet har låsering, så lås den.
5) Hold en pause og hvil øjnene et par minutter. Så er det tid at re-checke indstillingerne. Drej afstandsindstillingen til uendeligt og tilbage til ”fokus” indtil målskiven er i det skarpest mulige fokus (indstil hurtigt for at forhindre dine øjnes forsøg på at kompensere for en ”ude af fokus-situation” og dermed snyde dig). Afslut altid (fin-)justeringen af afstandsringen ved at dreje i samme retning, som hovedretningen. Nu foretages ”Head Bop” for at kontrollere, at trådkorsets centrum stadig er som mejslet til målskiven. Hvis det er tilfældet, er okular-indstillingen færdig, og du kan gå til Note1 nedenfor og derefter til Procedure 2.
6) Hvis ikke, løsn. evt. okularets låsering; lav et par småjusteringer og lås ringen. Igen, hvil øjnene et par minutter. Gå så tilbage til pkt.2 og gentag processen indtil kikkertsigtet opfylder kravene i pkt.3 og pkt.5.

Note 1: Husk, der er fin balance mellem okular-justeringen og fokus-/afstands-ringen (the objekti-
ve adjustment ring). Når du har færdiggjort okularjusteringen, går du til Procedure 2. Husk
på, at teleskopet nu er parallelakse fejlfri, når som helst du har sigtemålet i ordentlig fokus.
En anden skytte vil fokusere anderledes på målet med dit teleskop, så for enhver anden vil
kikkertsigtet ikke nødvendigvis være parallelakse-fejlfrit. Det er indstillet til dine øjne (med dine briller). Hvis du bruger skydebriller, så skal disse procedurer gøres med dine skyde-/læsebriller på nøjagtig samme måde, du vil bruge dit teleskop i marken.


”Procedure 2”:

Har til formål at kontrollere afstandsmarkeringerne på dit teleskop i forhold til den korrekt justerede fokusering af dit teleskop. Juster ikke på din okularjustering i løbet af Procedure 2. Hvis det viser sig, at okularet trænger til en justering, så gå tilbage og gentag Procedure 1.

1) Du må vælge om du vil tilføje afstandsmærker på kikkertsigtets indstillingsskala eller erstatte alle de eksisterende afstandsmærker. Hvis du vil erstatte alle afstandsmærker, så fastgør en strimmel papir på dobbeltklæbende tape, eller brug hvid vinyltape, og fastgør det hen over afstandsmarkeringerne på Kikkerten. Du må være kreativ ved fastgørelsesmåden, idet nogle kikkerter har en skrå kant på tromlen, hvor afstandsmarkeringerne er. At bruge tape på skråkanten og få det sat lige på er tricky (driller) og må opnås gennem (kiksede) forsøg. Nogle folk bruger bare små nummererede tapemærkater (back sticky numbers) til at sætte over objektivets indstillingsskala ved denne procedure. Hvilken metode er brugerens valg. Vi har haft stort succes med at bruge hvis vinyl tape.
2) Sæt udstyret op som under ”Procedure 1” pkt.1 (ovenfor). Du vil komme til at fokusere på mål ved forskellige afstande fra 10 – 50 m, så vær sikker på at du har mulighed for (plads til) at opsætte dit udstyr.
3) Indstil på et mål på 20 m (afstand) og marker et ”20”-tapemærkat på objektivets afstandsskala udfor den fabrikslavede markeringsstreg. Hvis du tillægger eller godkender producentens afstandsmarkeringer på teleskopet, vil du formentlig opdage, at de ikke passer. Jeg har set misvisning på op til (+/ -) 5 m.
4) Gå nu tilbage til pkt.3 og gentag (proceduren) ved 10, 30, 40 og 50 m. Gentag pkt.3 på så mange distancer du ønsker markeret (forrest) på dit teleskop. Nogle markerer kikkerten for hver 1 m mellem 9 og 40 meter (!); - derefter for hver 3- eller 5 m indtil 55 m afhængig af hvordan kikkerten skal kalibreres.
5) Sidste punkt. Tildæk den nye afstandsskala du lige har lavet med klar tape (f.eks.: ”englehud”) som beskyttelse mod vejrlig og snavs fra fingre. Det kræver nogen finesse, men igen ”learning by doing”.

Angående pkt.3: Du vil formentlig opdage, at alle fabrikslavede afstandsmærker ikke passede. Jeg har kun set en kikkert, der passede og ikke behøvede, at blive gen-kalibreret på alle de på opjektivet anførte afstande. Kontroller hver afstand og lav korrektioner hen ad vejen. Du kan også lave ”Head Bop” for at få bekræftet trådens placering.

Note 2: Okular justeringen kan lejlighedsvis trænge til en ændring i takt med at dine øjne ændrer sig. Okularjusteringen er sædvanligvis den vigtigste og er årsagen til, hvorfor én person kan få problemer ved at skyde med en andens bøsse. Ikke to menneskers øjne er 100 % ens, og det er derfor du skal justere teleskopet til dig selv (via ”Procedure 1”). Når korrekte afstandsmærker er på teleskopet, så vil de ikke ændre sig, men okularjusteringen kan lejlighedsvis trænge til en ændring. Hvis en anden skytte skal bruge din kikkert i en længere periode, kan du/vedkommende justere okularet (via ”Procedure 1”), således, at kikkerten indstilles til pågældende – og afstandsmærkerne vil derefter være korrekte.

Resumè: Hvis du følger ovenstående retningslinier, når du fokuserer på et mål (Range Find) med teleskopets objektiv, vil du også være fri for parallelakse-fejl og kende distancen samtidig. Vi bruger normalt fra 3 til 4 timer på at forberede teleskopet til at blive monteret på en bøsse. Vi markerer teleskopet for hver 1 m mellem 9 og 40 m; - derefter for hver 3- eller 5 m indtil 55 m afhængig af hvordan kikkerten skal kalibreres. Indtil det er gjort ordentlig færdigt, er der ingen grund til at stole på det i konkurrencer. Det er en af hovedårsagerne til at en skytte får fejlskud. Hvis du tænker, det(målet) er på en (eller anden) distance og skyder som du tror, så er det som at kaste terninger (læs: to (gu)estimate in the middle of nowhere)!, hvad enten du rammer eller ej. Parallelaksen kan være forkert ligesom afstandsmarkeringen. Det giver dig to handicap, når det handler om at sætte haglet i plet.

Bla, bla, bla… Hvis du bruger et ballistisk program, vil du være glad for, at du har gjort afstandsmærkerne korrekte. Hvis afstandsmærkerne ikke er korrekte, ville der ikke være nogen indlysende grund til at nærme sig matematisk ballistik.

Håber, dette vil hjælpe dig til at sætte dine hagl ”in the kill zone”.

Frit oversat efter: ”Ray & Hans – The ”A” Team”
Opinions are like a$$holes, everybody seems to have one.


Henrik

Brugeravatar
Bullit
Silver Member
Silver Member
Indlæg: 318
Tilmeldt: 11. feb 2005, 14:34
Geografisk sted: Vordingborg

Indlæg af Bullit » 10. maj 2005, 22:07

Very :;_()

Lige til 'Artikler'

Tak Peder!

Mvh
Bullit
- iøvrigt mener jeg, at alle burde
donere mindst kr. 50,- til NVF :)
Husk at leve mens du gør det-
Husk at elske mens du tør det.
-Piet Hein

Besvar